/

Västerbottens besöksnäring vässas i upplevelsedesign

I veckan kommer en av Sveriges populäraste föreläsare till Umeå, Lycksele och Skellefteå för att dela sina kunskaper om upplevelsedesign. Initiativtagare till besöket är det regionala besöksnäringsprojektet Västerbotten Sweden och arrangemanget riktar sig till alla företag och organisationer som möter kunder och besökare i sin verksamhet.

– Produkter och tjänster blir alltmer lika varann och då blir kundupplevelsen en avgörande faktor för företags framgång och långsiktiga lönsamhet. Det känns väldigt roligt att vi den här veckan kan vässa regionens besöksnäringsföretag i upplevelsedesign tillsammans med Arvid, säger Annica Öhman som är en av projektledarna för Västerbotten Sweden.

Arvid Axland är erfaren föreläsare och rådgivare inom marknadskommunikation. Han är grundare av Pool kommunikationsbyrå och författare till boken Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser. Under hans besök i Umeå, Lycksele och Skellefteå 24-26 oktober kommer företag att kunna ta del av både föreläsningar och workshops där inspiration omvandlas till praktisk nytta och innovativa idéer. Intresset för arrangemanget är stort och uppemot 200 personer är anmälda.

– I Västerbotten Sweden kommer vi arbeta med kunskapshöjande aktiviteter som dessa och lägga mycket fokus på att få företagen exportmogna. Föreläsningen med Arvid Axland är inte bara ett bidrag till att det skapas bättre upplevelser och erbjudanden i länet utan också en möjlighet för företagen att träffas och utbyta erfarenheter. Förhoppningsvis leder det också till nya spännande samarbeten i Västerbotten, avslutar Annica Öhman.

Mer om Västerbotten Sweden
Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling och marknadsinsatser. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland, Visit Umeå, Visit Skellefteå, Region Västerbotten turism. Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska Regionalfonden för Övre Norrland, Region Västerbotten samt egna medel från de ingående samarbetsparterna. Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet: Norsjö kommun, Malå kommun, Lycksele kommun, Åsele kommun, Vilhelmina kommun, Dorotea kommun, Sorsele kommun, Storuman kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.