Får stöd för hållbart cykelprojekt

Under hösten 2019 bedrevs en förstudie för att utveckla cykelturismen i Umeåregionen. Man tittade på utvecklingsbara cykelvägar kopplade till redan befintliga verksamheter inom besöksnäringen och pekade på särskilt intressanta områden att fortsätta jobba med för att utveckla en hållbar cykelturism i området. Gravel biking, dvs cykling på grusvägar, är en trend som växer explosionsartat och där bedöms destinationen ha särskilt goda förutsättningar att utvecklas.

Förstudien pekade ut ett antal potentiella områden att jobba vidare med runt den nedre delen av UNESCOs nyligen utnämnda biosfärsområde Vindelälven Juhtatdahka. Med studien som grund ansökte därför Visit Umeå om pengar för projektet Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen.

​Medel har beviljats
Visit Umeå AB har nu beviljats medel för att under 2020 genomföra Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen. Tillväxtverket beviljar 80 procent (maximalt 1 032 000 kr) av kostnaderna för att genomföra projektet.

Övriga medel kommer från Stiftelsen Ume Älvdal, Umeå kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun samt biosfärsområdet Vindelälven Juhtatdahka. Projektet kommer att pågå 1 januari till 31 oktober 2020.

Sirpa Kärki, Visit Umeås destinationsutvecklare Umeåregionen, är nöjd över beskedet:

– Det är roligt att vi kan gå vidare med att utveckla cykelturismen i Umeåregionen under 2020. Genom projektet kan vi positionera oss inom segmentet grusvägscykling (gravel biking) och på så sätt locka en växande målgrupp av cyklister. Det är även spännande att se hur vi på detta sätt kan ha en gemensam utveckling av besöksnäringen inom biosfärsområdet.

Regionens långsiktiga mål med projektet är att skapa en sammanhållen cykeldestination i Umeåregionen och i övriga delar av Vindelälven-Juhtatdahka biosfärsområde samt att attrahera nationella och internationella besökare, som bidrar till hållbar tillväxt i hela regionen.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.