/

Renskötselns åtta årstider

Att vistas i fjällen är en vacker upplevelse och kan kännas som en oändlig vildmark. Men något vi måste komma ihåg är att vi aldrig är ensamma när vi rör oss i fjällnaturen, för den är också en betesmark och en arbetsplats för renskötande samer. För alla som bor, lever och verkar här, är det av stort värde att vi visar hänsyn till djur, natur och andra som vistas i fjällmiljön. Mer om renskötselåret hittas på kittelfjall.com/8-arstider-renskotselaret

Lämna ett svar

Your email address will not be published.