/

Norrmejerier lanserar Sveriges mest klimatvänliga mjölk

För att bidra till en minskning av jordbrukets klimatpåverkan lanserar Norrmejerier en helt ny mjölk. Den nya mellanmjölken, Norrlogisk, ger minst 25 procent lägre klimatavtryck än den svenska genomsnittsmjölken.

– Mjölk är en del av en näringsrik kost som man bör kunna njuta av med gott samvete, men för att det ska hålla in i framtiden krävs att vi mjölkbönder gör en rejäl omställning på våra gårdar. Det här är helt klart början på en revolution för mejeribranschen! Jag är stolt över att kunna bidra till en ny hållbar mjölk som i sin tur bidrar till en långsiktig livsmedelsförsörjning, säger Göran Olofsson, styrelseordförande och mjölkbonde för Norrmejerier.

I dag står jordbruket för cirka 16 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. För att minska den totala klimatpåverkan krävs gemensamma krafttag, inte minst av aktörer inom livsmedelsområdet. I Norrmejeriers nya åtgärdsprogram för en hållbar mjölkproduktion ingår bland annat gödsel med lägre klimatpåverkan, sojafritt foder, fodertillskott som minskar kornas metanutsläpp och el från förnybara energikällor.

Åtgärdsprogrammet för gårdarna i kombination med Norrlands geografiska mervärden möjliggör en produktion med minst 25 procent lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige. Det gör Norrlogisk till den mest klimatvänliga mjölken i landet.
– Mjölkproduktionen i Norrland är unik på flera sätt, mycket tack vare de geografiska förutsättningarna. Det ljusa sommarhalvåret, lägre medeltemperatur och god vattentillgång gör kornas betesmarker extra näringsrika och tåliga. Dessutom håller det kalla klimatet skadeinsekter borta, viket minskar behovet av bekämpningsmedel, säger Stina Printz, hållbarhetschef på Norrmejerier.

Norrlogisk Mellanmjölk 1,5%

Mjölken från det tiotal gårdar som hittills genomfört omställningen särhålls från resten av Norrmejeriers produktion och levereras med transporter som går på fossilfritt bränsle. Fler gårdar kommer att ansluta allteftersom.

Norrlogisk mellanmjölk finns i butiker över hela Sverige från och med vecka 7.


Fakta: Norrlogisk mjölk

  • För att säkra en långsiktig hållbar mjölkproduktion inför Norrmejerier ett åtgärdsprogram som till en början omfattar ett tiotal gårdar, men successivt kommer att utökas med fler.
  • Åtgärdsprogrammet inkluderar klimatsmart gödsel som sprids med de metoder som ger lägst klimatpåverkan, sojafritt foder, metanreducerande fodertillskott (EU-godkända Bovaer) och el från förnybara energikällor
  • Norrlands geografiska läge är en unikt bra plats för hållbar mjölkproduktion genom näringsrikt gräs med hög kolinlagring, god vattentillgång och lågt behov av bekämpningsmedel.
  • Åtgärdsprogrammet i kombination med mervärdena av Norrlands geografiska läge innebär att mjölken från de gårdar som ställer om har minst 25 procent lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige. Det gör Norrlogisk till den mest klimatvänliga mjölken i landet.

    Mer information finns att läsa på norrlogisk.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.