Foto: Fredrik Larsson
//

Rekordår för besöksnäringen i Umeå 2022

2022 blev ett rekordår för besöksnäringen i Umeå. Enligt preliminär data från SCB/Tillväxtverket gjordes det på Umeå kommuns kommersiella anläggningar totalt 777 629 övernattningar. Det är en ökning med 24,7 procent jämfört med 2021 och en ökning med 7 procent jämfört med rekordåret 2019.

– De preliminära siffrorna är självklart glädjande och mycket viktiga för vår näring som verkligen har kämpat hårt de senaste åren, säger Gabriella Hed Vall, VD på Visit Umeå.

Den starka utvecklingen för Umeå pågick under i stort sett hela 2022 och 10 utav 12 månader överträffade rekordåret 2019s siffror gällande beläggningsgrad på Umeås hotell. De bästa 2 månaderna var maj med en genomsnittlig beläggning på 79,3 procent jämfört med 67,8 procent 2019 och juli med en genomsnittlig beläggning på 78,9 procent jämfört med 70,3 procent 2019.

Internationella besökare ökar

Även antalet utländska övernattningar slår alla tidigare rekord och står för 23,5 procent av det totala antalet övernattningar 2022. Störst andel internationella besökare kom från Norge, tätt följt av Finland och Tyskland.
– När vi blickar framåt ser det fortsatt positivt ut, även om det råder osäkerhet kring världsläge och konjunktur. Våren är full av stora evenemang och möten av alla slag, såsom Rally-VM i helgen och SM-veckan till sommaren, och vi tror att våra närmarknader kommer fortsätta att gå starkt, avslutar Gabriella.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.